Biuras

Namas

Vaikas

Apie sistemą

Auto

Medžiagos

Technologijos

Biuras

Namas

Vaikas

Apie sistemą

Auto

Medžiagos

Technologijos

Spalvos ir medžiagos

Kėdėms naudojama tik geriausios kokybės medžiagos. O galimų spalvų ir apmušalų variacijų yra virš 480!

 

 

NATŪRALI ODA

Kompanijos Kulik System specialistai, orientuodamiesi į paskutiniusekologijosreikalavimus, išrinkoapmušalųirmedžiagųgeriausiusvariantus,išsiskiriančiusstilingumuirkokybe.Oda – universaligamtinėmedžiaga, visa laikąmėgaujantipelnytupopuliarumu.Tokioapmušalonatūralioscharakteristikos – geriausiasliudijimaskompanijos Kulik System rūpinimasisjūsųsveikatairkomfortinegerove.

 

 

AZURAS

Azuras – naujasapmušalųtipassuplačiaspalvųgama. Audinysturismulkųirtankųsiūlųpersipynimąirpastiprintąpagrindą, į kuriuosudėtįįeinamedvilnė.Azurasturinatūralųpagrindą, kuris leidžiasukurtijaukumoirkomfortopojūtįtiekbiuro, tiekirnamųinterjere.

 

 

ANTARA

Antara – naujaapmušalųaudiniųkarta.Vienaspalietimas leidžia pajusti komforto ir stiliaus harmoniją. Natūralumas ir lengvumas šio audinio priežiūros pasiekiamas pernaudojimą jos sudėtyje aukštųjų technologijų plaušų, turinčių antistatinių ir teflono savybių. Antarai būdinga labai aukšta dilimo klasė, o visi užterštumai lengvai pašalinami, visa tai suteikia galimybę naudoti daugelį metų.

 

 

ECO ODA

Eco oda – aukštųjų ateities technologijų gaminys, kuris turi judamąją struktūrą, minkštas ir elastiškas. Praleisdama ir ventiliuodama orą, eco oda vis dėl to nepraleidžia vandens garų. Šio ypatumo dėka eco oda yra maloni ir šilta pačiupinėjimui pašalinami, visa tai suteikia galimybę naudoti daugelį metų. 

 

 

 

ECO ODA PERFORUOTA

Apmušalo audinys, imituojantis natūralią odą, turintis "kvepuojančių" savybių. Perforacija sustiprina ventiliacijos ir medžiagos termoreguliacijos kokybę.

 

MŪSŲ KLIENTAI
Kontaktinė informacija
+370 5 214 00 05
Adresas: rodyti visus

Italijoskompanija Kulik System® - tai ultra moderniįmonė, kuriyra kolosalio spatirtiesergonomi kossrityje, užpatentuoto svisųstuburosričiu kontrolėssistemos Iraukštųjųtechnologijų inovacinio fabriko dėkašiandienyraekskliuziviniųergonomiškukėdžiųgamyboslyderė. ТМ Kulik System® asocijuojamasuypatingukomfortu, aukščiausiakokybeirindividualiupriėjimupriekiekvienokliento...

 

Pasak National Health Statistics of USA duomenų, darboerdvėturididžiuleįtaka į žmogaussveikatąirgerovę.Ergonomiškakėdėgali ne tikdovanotisavininkuikomfortopojūtį, bet irteigiamaiveiktiemocinęirfizinębūklę.

Tokiaprotingadarbovietayra Kulik System® ergonomiškakėdė ,kuri sugebaįkvepti, dovanotiypatingądarbonuotaikąirapsaugotisveikatą.

Be to, Kulik System® kompanijossukurtoskėdėsdidinadarbingumądaugiaunegu 50% irneturianalogųpasauliorinkoje.Pagrindiniųpasauliovertebrologijossritiesspecialistųtyrimųrezultatairodo, kadergonomiškųkėdžiųnaudojimas – geriausiasbūdasišvengtinugarosirstuburo problema.

Būtenttiemsžmonems, kurievertinasavodarbovietoskomfortiskumą, rūpinasisveikukomfortu ir nori pasiektisėkmės, mūsųkompanijasiūloaukštoskokybėsbiurokėdessuanatominiuefektu.

Jiepasižymiypatingaergonomiškakonstrukcija irgražinakūnuinatūraliaikomfortinępadėtį,teisingaiišskirstantkrūvį į stuburąir koreguojantlaikyseną. Kulik System® kėdė - patikimaspadėjėjassekmingamirsavimipasitikinčiamžmogui. Sėdint ant josžymiailengviaulaimėtiirpasiektinustatytustikslus. Absoliučiai visa kompanijosprodukcijabuvokruopščiaiištestuotairparodėgeriausiąrezultatąpagalkomfortiškumoirkokybėslygį Kulik System® kėdės, taipuikusinovaciniųtechnologijų, kokybiškopagaminimoirmodernausdizainoderinys. Tai yratikraskelias linksėkmėsirstipriossveikatos!

Komfortosiekimas – naturalusžmogausnoras. Bet, tvarkantsavogyvenimoerdvę, reikiavisųpirmiausiasukurtisąlygaskokybiškamsveikatosgerinimui.

Tai reiškia ne tikklausytigydytojųpatarimų, bet irnaudotidarbeirbuityje "protingus" ergonomiškusbaldus.

Žmogausorganizmas - tobulybė, kurioanatomijosgalimybėssmogiavaizduotę.

Pavyzdžiui, mūsųstuburassugebapriešintiskrūviamsirslegiui.

Bet jau link 30-35 metųšisįgimtasgebėjimasišseka, nesmesnesamepripratęrūpintisteisingalaikysenairtolygiaiišskirstytikrūvius į stuburą.

AtsižveIgiant į tai, Kulik System® kompanijosspecialistaisukūrėunikaliąkonstrukcijąergonomiškomsortopedinėmskėdėms, kuriostiksliaipakartojanatūraliusanatominiuskūnolinkimusirkoreguojalaikysenosteisingumą be savikontrolės.

Yranemažairaumenųirskeletoligųgydymokrypčių, išdirbtaspecialiprograma "Stuburokultūra", naudojamagydymocentrųpraktikoje. Bet lengviau ir ekonomiškiauužkirsti ligaikelią–tuoyratikriKulik System® kompanijosspecialistai, sukūrękėdesiruždedamuosiusprietaisus, unikaliussavointelektualiaisypatumais.

Ypatingosišradimospecifikosdėka,kėdėgražinakūnuinatūralękomfortinępadėtį, neįkyriai "priverčiant" stuburąteisingaiišskirstytikrūvį.Naudodamiprofesionaliosios medicinos ilgųmetų patirtį, atlikę eksperimentų, testavimų ir analitinių tyrimų eilę, specialistai sukurė naujos generacijos produktą, kuriuo tikslas –jūsų sveikata ir pasveikimas.Kiekvienayratiekindividuali, kiekesateindividualusirJūs.

Tai yraypatingastechnologiškasintelektas, garantuojantisprofilaktinęortorelaksacijąirišsaugantisJūsųstuburuigamtinįlankstumąirfunkcionalumą.Kulik System® kėdėssuproektuotosrūpintissveikata, gerasavijauta, gražiagamtinelaikysenairtuopačiupagamintospuikausdizaino. Kėdžiųirprietaisųeksploatavimoinstrukcija – Jūsųreceptas sveikatos atgavimui.

Ir atsiminkite: "Kas nori būti sveikas, jau pasveiksta!" (Dž. Bokačas) Rekomenduojama ortopedų ir manualinės terapijos gydytojų. DĖMESIO! Visa Kulik System® produkcijaužpatentuotairsaugomaįstatymu!

© 2000-2016 KULIK SYSTEM Visos teises saugomos
-->